Advisering

Advisering

In verband met de grote kennis die in de afgelopen 42 jaar binnen dit bedrijf over specifieke onderdelen is opgebouwd, is het vooral de afgelopen 10 jaar veelvuldig gebeurd dat wij ingehuurd zijn als adviseur voor projecten in de restauratie of ontwikkeling van zowel oude als nieuwe producten. Om u een beeld te geven waar we het over hebben en welke terreinen deze behelzen geven wij u een aantal referenties als voorbeeld. Bij zo goed als 100% van onze kleinere offerte-aanvragen is een eenvoudig advies bijgevoegd. Deze wordt altijd gehanteerd. Indien er vooraf een bestek geschreven is, wordt deze gehanteerd. Doch wordt vermeld wat het naar onze mening gehanteerde advies behoord te zijn. Ook wordt vermeld wat de consequenties van het wel of niet hanteren van ons advies betreffende kwaliteit en kosten zouden zijn.

Provincie Noord-Holland.

In 2007 hebben wij de voor de provincie Noord-Holland een advies geschreven betreffende een restauratie van een oude burcht uit de 12e eeuw. Het advies hield in dat wij een complete beschrijving hebben gemaakt van de te restaureren onderdelen, de hoeveelheden, een plan van aanpak, de materiaalkeuzes inclusief een onderzoek van de oude materialen (kalkmortels en de opnieuw toe te passen mortels) en een kostenbegroting van materialen en arbeid. De provincie kreeg hierdoor volledig in beeld waar zij rekening mee diende te houden bij een keuze voor de restauratieplannen. 

Gemeente Deventer.

Voor de gemeente Deventer zijn meerdere adviezen geschreven, waaronder een voor de kloostertuin en een voor de kademuren. Gedeeltelijk hebben wij later onderdelen hiervan, zonder verplichting van tevoren, als bedrijf mogen uitvoeren. Ook zijn er gedeelten afzonderlijk geadviseerd die later door derden zijn uitgevoerd. 

Akzo Nobel.

In 2008 zijn wij benaderd door Akzo Nobel waar wij zijn ingehuurd om adviserend te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten in de markt. 

Verschillende gemeenten. 

Voor meerdere gemeenten zijn wij adviserend geweest voor vaak monumentale projecten waar in het verleden helaas verkeerde restauraties hebben plaatsgevonden. Die verkeerde restauraties hadden onder andere te maken met het gebruik van verkeerde mortels. Vaak dienen wij in onze advisering dan een plan van aanpak te maken om zo verdere schade te beperken of te voorkomen. 

Rijksgebouwendienst.

Op meerdere terreinen zijn wij door rijksgebouwendienst benaderd voor advisering betreffende verscheidene onderdelen. Projecten die geadviseerd zijn betreffen onder andere het Vincent van Goghmuseum in Amsterdam en de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. 

Rijksmuseum.

Ondanks dat hier de advisering in onze aanneemsom is meegenomen, hebben wij van tevoren onderzoek gedaan voor onze werkzaamheden en vastgesteld wat de originele gebruikte materialen zijn die toentertijd zijn toegepast. Daarna hebben we de materialen bepaald die volledig compatibel zijn met de originele materialen. Het lijkt ons voor u niet meer dan logisch dat deze 100% uit kalkmortels bestaan. 

Architecten. 

Steeds vaker worden wij voor schrijven van bestekken door architecten gebruikt. Ze vragen ons om adviserend te zijn in het schrijven van het bestek betreffende kwaliteit, uitvoering en benodigde hoeveelheden.