Welkom

Venema Restauratie is gespecialiseerd in restauratie, renovatie en oppervlaktereiniging. In de afgelopen 46 jaar heeft Venema zich ontwikkeld tot een hoogwaardige onderneming die volgens eeuwenoude kennis historische en monumentale gevels restaureert. 

Dit alles met authentieke, compatibele materialen en technieken met als doel monumenten in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Door het leveren van kwaliteit met voldoende kennis op de werkvloer is de naam Venema een begrip geworden.

Villa Lichtbaak

Restauratie

Volledige restauratie van uw woning/pand. Een voorbeeld staat op de volgende pagina.

 

lees meer

Gelre Ziekehuis Apeldoorn

Reiniging

Venema is ook gespecialiseerd in het reinigen van woningen/panden. Een voorbeeld staat op de volgende pagina.

lees meer

foto 01

stucwerk

Wij maken uitsluitend gebruik van authentieke technieken en materialen. Een voorbeeld staat op de volgende pagina.

lees meer

Interview met de heer van Braak

Monumentaal pand "Die Schuyt" aan het 's Gravenhof 20 in Zutphen

Venema Restauratie heeft al menig interessant project onder handen gehad. Een heel mooi voorbeeld is het monumentale pand "Die Schuyt" van de heer van Braak aan het 's-Gravenhof 20 in Zutphen, waar na werkzaamheden aan de achtergevel een heel oud stuk stadsmuur tevoorschijn kwam. Wij zijn bij de heer van Braak op bezoek gegaan en hij heeft ons zijn verhaal verteld.

In 1996 werd de heer van Braak eigenaar van de prachtige oude woning aan het 's-Gravenhof 20 in Zutphen. Het pand had zeer dringend onderhoud nodig. Het was zelfs zo erg dat de heer van Braak bij de eerste bezichtiging blij was dat hij zonder zijn vrouw was gegaan. Hij werd bijna dronken van de ernstig scheeflopende vloeren. Er zat destijds nog een heel lage tussenverdieping in het pand. En de hele woning was feitelijk verdeeld in kleine ruimtes. De benodigde vergunningen werden verleend en er werd een bouwbedrijf ingeschakeld, zodat er met de verbouwing van het pand een begin gemaakt kon worden. De firma Venema Gevelrestauratie werd ingeschakeld om enkele binnenmuren op de bovenverdieping te restaureren (zie foto's), alsmede voor de restauratie van de achtergevel. Tot ieders verbazing werd een deel van de oude stadsmuur blootgelegd. (zie foto's)

de schuyt 005 de schuyt 010

Het pand bleek in de veertiende eeuw als veerhuis dienst te hebben gedaan. De IJssel heeft in die tijd een andere loop gehad en stroomde vlak achter het veerhuis langs. Er was een oversteek met een veerpont. De familie die er destijds ruim 150 jaar lang woonde heette dan ook van Veren. De gewelvenkelder dateert nog van de dertiende eeuw en het huis zeer waarschijnlijk van de veertiende eeuw. Het huis was tegen de originele stadsmuur van 1357, die twee meter diep was , aangebouwd. De soldaten liepen over de weergang. In de 80-jarige oorlog is het dak, dat boven de stadsmuur uitstak, kapotgeschoten. Aan de hand van denderochronologisch onderzoek (jaarringen in het hout) is vast komen te staan dat in 1608 een nieuw dak op de woning is geplaatst. En omdat men toen geen last had van vijanden mocht men het dak verbreden tot op de stadsmuur, met het beding dat in tijden van oorlog het dak afgebroken moest worden, wat tot nu toe niet nodig is geweest. De restauratie werd na de onthulling van de stadsmuur natuurlijk vreselijk duur. Vandaar dat de gemeente en Rijksmonumenten meebetaald hebben in de vorm van subsidie.

De heer van Braak is heel erg tevreden met het werk wat de firma Venema heeft verzet om de muur weer in zijn oude glorie te herstellen. Er kwam een bouwpoortje tevoorschijn, alsmede de kantelen en de t-stukken (haaientanden) die in vroeger tijden bedoeld waren om de vijand tegen te houden. Volgens de heer van Braak zeggen experts dat de kleur van de oude stadsmuur weer de originele kleur heeft.

de schuyt 007 de schuyt 006

De slaapkamer, waar de binnenmuren en de schoorstenen volgens de heer van Braak zo prachtig gerestaureerd zijn door de firma Venema, heet de Paltskamer.

dsc 0476 dsc 0478dsc 0480

Deze is genoemd naar de Palts, het vroegere paleis van de Keizer (het stond op de plaats voor de woning waar nu het parkeerterrein is) en heeft nog een heel oude balkstructuur uit 1609.

Wij bedanken de heer van Braak op deze manier voor zijn zeer interessante verhaal en wensen hem succes met zijn Bed & Breakfast waar zijn pand nu dienst voor doet.

„Rijksmuseum

Rijksmuseum Amsterdam

Een van onze grootste en bekendste projecten tot dusver. Iedereen kent het Rijksmuseum. Wij hebben tot ons genoegen deel mogen uitmaken van alle restauratiebedrijven die hebben meegewerkt aan dit project.

lees meer

Byenkorf Apeldoorn

Lopende Projecten

Alle onderhanden projecten op dit moment. Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze lopende projecten.

 

 

lees meer

Kademuren Deventer

Kademuren Deventer

Een van onze langst lopende projecten. Dit heeft te maken met de waterstand. We kunnen alleen werken aan de Kademuren wanneer de waterstand op een bepaald laag niveau staat.

 

lees meer