Lopende projecten 2017

Vogeleiland Deventer

 

Op het Vogeleiland te Deventer wordt de met misbaksels gemetselde vijver compleet vervangen. Er wordt een nieuwe fundering gestort, waar het metselwerk opnieuw opgebouwd wordt en afgewerkt met misbaksels, gelijkwaardig aan het originele metselwerk. 

Museum de Fundatie

No images found.

 

Bij Museum de Fundatie te Zwolle hebben wij een vervolgopdracht gekregen restauratie van stucwerk.

Herstel kademuur Rokin Amsterdam

 

Restauratie metselwerk kademuren op het Rokin te Amsterdam. Het is een leuke uitdaging, gezien het feit onze medewerkers op een ponton moeten werken. Vanaf het ponton zijn zij aan het werk met metsel- en voegwerk herstel. Daarnaast moeten wij nieuwe bevestigingsankers plaatsen, waar de nieuwe paal aan bevestigd zal worden.

Tropenmuseum Amsterdam

 

Restauratie van monumentale bogen, zijnde metselwerk, voegwerk en stucwerk. Voordien moest al het schone metselwerk ontdaan worden van vele verflagen. Het doel is dat de patinlaag en het voegwerk behouden blijven. Daarnaast zijn er ook zandstenen en hardstenen delen gerestaureerd.

Voormalige Wapendepot Hembrugterrein Zaandam

 

Bij het voormalige wapendepot op het Hembrugterrein hebben wij de volledige verantwoording gekregen betreffende het buitengevelwerk. Scheuren worden opnieuw ingeboet en al het roestende ijzerwerk wordt verwijderd. Daarnaast worden er voegwerkreparaties uitgevoerd, om de gevel weer bij te werken.

Spuistraat Amsterdam

 

Aan de Spuistraat hebben wij de volledige verantwoording gekregen over het herstel van het gevelwerk. Monumentale kozijnen en raamwerk worden volledig vervangen. Het volledige gevelwerk wordt ontdaan van vele lagen verf. Metselwerk wordt waar nodig hersteld en de gevel wordt geheel opnieuw gevoegd in snijvoegwerk. Dit wordt weer gelijk aan het originele, uitgevoerd met 100% kalk gebonden mortels.

Hageveld College Heemstede

 

Bij het Hageveld College te Heemstede zijn wij gestart met de eerste fase, het restaureren van het gevelwerk. Daarnaast hebben wij nieuwe natuurstenen onderdelen geplaatst en gerestaureerd.

Koninklijke Wachtkamer, CS Amsterdam

No images found.

 

Voor de Koninklijke Wachtkamer hebben wij van de NS opdracht gekregen om de linkergevel volledig te restaureren. Dit houdt in dat het voegwerk volledig vervangen wordt voor een nieuwe, 100% kalkgebonden snijvoeg. Verder worden alle Franse kalksteendelen gepatineerd, zodat zij dezelfde uitstraling krijgen als het originele zandsteen wat in de gevel verwerkt zit. Het natuursteen zal waar nodig hersteld en gerepareerd worden.

4-seizoenenkamer 1e Klas Restaurant, CS Amsterdam

No images found.

 

Het decoratieve schilderwerk, inclusief het onderliggende stucwerk, van de 4-seizoenen kamer van Restaurant 1e Klas kent schades. Het stucwerk is los komen te zitten door vocht- en zoutschades in het gevelwerk. 

Wij hebben de verantwoording gekregen om het stucwerk ter plekke van de schade te herstellen en het decoratieve schilderwerk weer in ere te herstellen.

Bungehuis Amsterdam

 

Het Bungehuis is het voormalige universiteitsgebouw van Amsterdam aan de Spuistraat. Wij hebben de volledige verantwoording gekregen over het restaureren van de buitengevels. Het gaat hier om 2.600 m2 aan natuursteenherstel.

Uilenburgergracht Amsterdam

 

Aan de Uilenburgergracht zijn wij met een bijzonder grachtenpand aan het restaureren. De te restaureren gevels staan namelijk volledig in het water. 

Bij dit werk hebben wij de verantwoording over het volledige gevelwerk. De oude erker wordt verwijderd en hier komen nieuwe kozijnen met balkonnetjes voor terug. Het omliggende metsel- en voegwerk wordt gerestaureerd en aangepast zodat deze weer aansluit op het nieuwe kozijnwerk. Daarna worden de betonnen liggers aangepast, waarna zij gebruikt kunnen gaan worden als balkons.

Fase 2 Schouwburg Orpheus Apeldoorn

 

Bij de Schouwburg Orpheus te Apeldoorn zijn wij bezig geweest om verscheidenen gevels te voorzien van nieuw voegwerk. 

Het oude voegwerk is uitgehakt, waarna de gevels gestraald en schoon gespoten zijn. Deze gevels zijn voorzien van nieuw voegwerk.

Door ons onderhoudscontract voeren wij veel verschillende werkzaamheden in en rondom het theater uit. 

De Byenkorf Apeldoorn, kantoor Venema

 

Op dit moment zijn we bezig met de verbouwing/restauratie van ons pand aan de Deventerstraat te Apeldoorn. We zijn dit project aan het afronden. De puntjes worden nu op de i gezet. Het betreft hier om kleine afwerkingen.

P.I. Nieuwersluis

 

Op dit moment zijn wij bezig met het uitvoeren van het groot onderhoud van de P.I. Nieuwersluis. Dit project hebben wij als aannemer aangenomen. Daanaast zullen wij alle restauratiewerkzaamheden zelf uitvoeren.

De bekleding van de daken van de 4 cellencomplexen zullen volledig vervangen worden. Deze daken zijn in het verleden door middel van metselstenen dichtgelegd. Op het hoofdgebouw, wat een monument is, worden er 3 schoorstenen volledig vervangen. Deze waren van zodanige slechte kwaliteit, dat het metselwerk compleet los zat. Verder zal er bij de overige monumentale gebouwen veelal voeg-, metsel- en stucwerkzaamheden uitgevoerd worden.

I.v.m. afspraken zullen wij geen foto's, betreffende werkzaakheden die wij verrichten voor Rijksvastgoedbedrijf, plaatsen.

Kademuren Deventer

 

Restauratie kademuren Deventer

Op dit moment zijn we aan het wachten tot de waterstanden weer gaan dalen, zodat wij hier weer aan het werk kunnen.

Direct na de bouwvak mochten we beginnen aan de al lang geplande restauratie van de kademuren, aan de IJssel in Deventer. Eerder was dit niet mogelijk omdat de waterstanden te hoog waren. De opdracht was een vervolg op een eerdere opdracht in 2007. Binnen vier weken lukte het ons 2/3 van deze vervolg opdracht uit te voeren voordat het water weer ging stijgen. Binnen deze korte tijd lukte het ons om meer dan 60 m3 metselwerk te vervangen. Op veel plaatsen waren de muren zo slecht dat deze meer dan een meter diep vervangen moesten worden. Zes vrachtwagens aan slecht metselwerk/puin is vervangen en er is in deze korte tijd nieuw metselwerk weer ingeboet. Dit alles is gebeurd met zo’n 30 ton aan kalkmortel zonder gebruik van een druppel cement. De samenstelling, zeeflijn verhouding zand/bindmiddel in combinatie worden door ons zelf bepaald en getest. Voor velen in de branche wordt het werken zonder cement als hilarisch ervaren. Terwijl er op maandag nog een opening van 3 meter breed, 2.5 meter hoog en een meter diep aanwezig was, zat deze dinsdagavond al weer dicht. Aan het einde van de week werd dit stuk al weer door de opkomende waterstand belast. De werkzaamheden worden onder andere gevolgd door Monumentenzorg, de Gemeente Deventer, andere collega-bedrijven, architecten, TU Delft en Rijksdienst van Monumentenzorg. Zodra de waterstanden weer zakken, zullen we het laatste deel gaan restaureren.

We hopen dit jaar het project af te ronden. De waterstand van de IJssel zal dan wel moeten zakken. We waren blij verrast dat wij na de opdracht van de Kloostermuren van de Gemeente Deventer direct voor hen door konden gaan met dit werk. Dit mede dankzij de waterstanden die laag genoeg waren. Dit is bijzonder omdat een dergelijke waterstand één keer in de drie jaar plaatsvindt. De opdrachten van de Kloostertuin en die van de kademuren (in twee fasen uitgevoerd, zijnde in 2007 en 2012) bedragen ongeveer € 600.000,-.