2010 en eerder

Spaarne Haarlem

 

  Klik hier om de villa te bekijken in de serie Overspel.

In Haarlem hebben we aan het Spaarne een Rijksmonument totaal mogen restaureren. Het stucwerk moest compleet vervangen worden. Dit is met een 100% hydraulische kalkmortel uitgevoerd. We willen de eigenaren bedanken voor de prettige samenwerking en de mogelijkheid dat het personeel van Venema werd geboden om ter plekke te overnachten. De woning heeft een langere periode elke zaterdagavond de aandacht gehad doordat de Hollandse serie ”Overspel” zich voor een groot deel om en in het pand afspeelde. Het totale complex werd begeleid door de provincie Noord-Holland en Rijksmonumentenzorg.

 

 

Provinciehuis Noord Holland

Provinciehuis Noord Holland

In 2001 kregen wij het vertrouwen van onze directe opdrachtgever de Provincie Noord Holland om hun Provinciehuis volledig te reinigen en te conserveren (ca. 8.000 m2) en het kitwerk volledig te vervangen. Dit nadat bij een collegabedrijf het werk was stilgelegd i.v.m. het feit dat er beschadigingen aan het gevelwerk waren ontstaan door hun reinigingsmethode, beschadiging aan de ondergrond en zij niet konden voldoen aan de milieunormen. Tijdens onze werkzaamheden zijn ook alle ramen en kozijnen ontdaan van zoutuitslag, wat uit het gevelwerk bloedde. Bij dit project was het van belang niet alleen zorg te dragen voor het wegnemen van de beschadigingen en verontreinigingen maar dat de bron, de veroorzaker weggenomen werd. Dit hebben wij gedaan door het gevelwerk na reiniging volledig te impregneren zodat het inwateren en het daarna uitbloeden van zouten niet meer kon plaatsvinden. Natuurlijk hebben we wel voor een behandeling gezorgd die dampopen blijft. Normaal gesproken was er een cyclus van ongeveer vijf jaar waarin de gevels opnieuw gereinigd werden i.v.m. de zware vervuilingsbelasting binnen in de stad Haarlem. Bij controle in 2010 waarin wij natuurlijk hoopten eventueel een nieuwe opdracht te kunnen krijgen was de situatie zodanig dat de gevel nog steeds geen uitbloedingen vertoonde en de ontstane vervuiling dusdanig was dat reiniging kon worden uitgesteld. Voor de Provincie Noord Holland natuurlijk een goede zaak!

In die periode was ons bedrijf nog gevestigd in Lochem, maar ondanks de afstand hebben we het werk met plezier en enthousiasme gedaan en hebben het project binnen enkele maanden kunnen afronden.

De totale opdracht bedroeg € 400.000,00.

Villa in het Gooi

 

Deze prachtige villa dateert uit eind 19e begin 20e eeuw. De gevels van deze villa zijn door Venema Gevelrestauratie op authentieke wijze en met gebruik van traditionele materialen gerestaureerd.

Het betrof een totale restauratie van de buitengevels van de villa. Hierbij werd het kalksteen gevelwerk voorzien van traditioneel stucwerk. Het overige gevelwerk werd voorzien van nieuw snijvoegwerk met een mortel op basis van kalk. Scheuren in de gevels zijn vrijwel onzichtbaar hersteld. Hierbij is gebruik gemaakt van spiraalankers, waarbij de roestvrijstalen staven in de voegen zijn geplaatst. Het gaat hier om ca. 90 stuks, in combinatie met het injecteren van kalkmortel. Op deze manier zijn de scheuren weer gedicht. In combinatie met het inboetwerk is de verbinding in de muur weer vol ledig hersteld. 

Huize Westerflier

 

Onlangs is "Huize Westerflier" in Diepenheim gerestaureerd. Huize Westerflier, gebouwd in 1729 door Johan van der Sluys was beslist aan een grondige opknapbeurt toe. Het eindresultaat is absoluut schitterend. Onder toeziend oog van Monumentenzorg is het pand, op authentieke wijze, in ere hersteld. Venema heeft zich mogen buigen over de restauratie van de gevels van het gebouw. Het voegwerk in de gevels is deels vervangen. Er is getracht zoveel mogelijk van het oude voegwerk te sparen. Door middel van uitvoerige tests hebben we kunnen bereiken dat het nieuwe voegwerk, wat kleur en structuur betreft, perfect aansluit bij het bestaande voegwerk dat behouden is gebleven. Zelfs het plaatsen van het nieuwe voegwerk is afgestemd op het oude voegwerk. Het bestaande voegwerk heeft door de jaren heen natuurlijk wat slijtagesporen opgelopen. In het nieuwe voegwerk hebben wij dit trachten na te bootsen zodat het werkelijk een geheel wordt.

Daarnaast hebben wij de nodige scheurvorming in de gevels gerepareerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het Total Wall Concept waarbij RVS staven in de voegen worden geplaatst als versteviging voor de gevel. Ook zijn er de nodige stenen vervangen en zijn er stenen gerepareerd met reparatiemortel die wij op kleur aanbrengen. Door bovengenoemde methoden toe te passen zijn de reparaties aan de gevels bijna niet meer terug te vinden.

Aan de voorzijde van het gebouw hebben wij het fronton boven het middenresoliet behandeld. Het fronton bevat een schitterend uurwerk. Het is opgebouwd uit zandsteen en daar zaten de nodige beschadigingen aan. Wij hebben de bovenzijde van het fronton gestraald, de nodige reparaties uitgevoerd aan het zandsteen met behulp van speciale reparatiemortel en aansluitend hebben wij de bovenzijde geconserveerd.

Wilhelminapark Apeldoorn

 

Aan het Wilhelminapark in Apeldoorn staat deze schitterende villa uit 1905. Toen de huidige bewoners het Rijksmonument kochten was er sprake van heel veel achterstallig onderhoud. Een team van gespecialiseerde bedrijven, waaronder Venema, heeft de opdracht gekregen om vakkundig de woning te restaureren. Kosten nog moeite zijn gespaard om een perfect eindresultaat te krijgen.

Wij mochten ons bezighouden met de restauratie van de gevels in de ruimste zin van het woord. Dat begon bij de aanpak van de fundering. Rondom de woning is de fundering vrijgegraven. De restauratie van de fundering bestond uit het inspecteren en repareren van het metselwerk, waar nodig zijn er stenen in de fundering vervangen. Aansluitend hebben wij een vochtscherm aangebracht.

Boven het maaiveld bestaan de gevels uit stucwerk onderbroken door een aantal spekranden van schoonmetselwerk. In het verleden zijn de gevels van de woning geschilderd en men heeft hierbij de spekranden meegenomen. Wij hebben de verflaag van de gevel verwijderd. Om de baklaag van de stenen in de spekranden niet te beschadigen, is er gereinigd met stoomtechniek in combinatie met een speciale afbijt. Een arbeidsintensieve klus, maar het resultaat is schitterend. Alle losse delen van het stucwerk zijn verwijderd en aansluitend is er een nieuwe afwerklaag aangebracht. Hierbij hebben wij een traditionele kalkmortel gebruikt. De rollagen zijn opnieuw gevoegd met traditioneel snijvoegwerk. Ook hier hebben wij gebruik gemaakt van een kalkmortel. Het stucwerk is daarna opnieuw in de verf gezet. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een damp-open verfsysteem.

In de gevel zijn geglazuurde dorpelstenen verwerkt. Op veel plaatsen waren de dorpelstenen onherstelbaar beschadigd en was het noodzakelijk deze elementen te vervangen. Er zijn veel verschillende typen dorpelstenen gebruikt en wij hebben deze laten namaken aan de hand van voorbeelden. Dit was een prijzige aangelegenheid, aangezien sommige exemplaren €120,- per stuk kosten.  In totaal zijn er verspreid over de gevels ca. 350 raamdorpelstenen vervangen.

De poeren van het balkon aan de voorzijde van de woning waren volledig in verval geraakt. Wij hebben deze volledig verwijderd en opnieuw opgemetseld en afgewerkt. Het ijzerwerk van het balkon is door een smid op traditionele wijze gerestaureerd en vervolgens geconserveerd en afgelakt.

Drakenbrug Deventer

 

Veel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de waterlijn, wat inhield dat de brug drooggelegd moest worden. De restauratie van de brug betrof een aantal zeer uiteenlopende werkzaamheden. Zo is al het metselwerk boven het wegdek volledig vervangen. 

Alle poeren zijn opnieuw opgemetseld en het ijzerwerk tussen de poeren is gedemonteerd. Wij hebben het ijzerwerk laten stralen en verzinken daarna is de zinklaag opnieuw aangestraald voor verdere behandeling. Het ijzerwerk is afgelakt met een hoogwaardig verfsysteem. 

Het nieuwe metselwerk is na afloop gekleurd om het, wat uitstraling betreft, weer oud te maken. Aansluitend zijn de dekstenen, waarvan enkelen voor de restauratie op de bodem van de singel lagen, teruggeplaatst op de poeren.

Het metselwerk onder het wegdek was ook beslist aan restauratie toe. Zoals reeds aangegeven moesten wij om het werk te kunnen uitvoeren de brug droogleggen. Aan beide zijden van de brug is een dam gebouwd en het water onder de brug hebben we laten wegpompen. Op veel plaatsen was de schade aan het metselwerk zo groot dat stenen vervangen moesten worden. Een van de vleugelmuren was gescheurd en verschoven en diende nagenoeg in zijn geheel opnieuw te worden opgemetseld. Al het voegwerk van de vleugelmuren is vervangen en de stenen afdekers zijn opnieuw op de muren geplaatst. Enkele stenen waren niet meer aanwezig en zijn vervangen.

Ook is aan de betonnen elementen enig herstel uitgevoerd. Losse delen zijn verwijderd en roestig staal in gestraald en geconserveerd. Aansluitend is het beton afgewerkt met een speciale vezelversterkte betonherstelmortel. Voor de afsluiter die in de brug is verwerkt hebben wij een nieuwe smeedijzeren rooster geplaatst.

WERKNEMER VENEMA VERDACHT VAN MOORD?

Tijdens de werkzaamheden aan de Drakenbrug was onze werknemer Gerrit Wessels aan het werk met het vrijgraven van de fundatie van een vleugel van de brug.
Hij schok zich een hoedje toen hij ineens een groot mes zag liggen. Hij raapte het op en legde het mes op de muur niet helemaal wetende wat hij hiermee doen moest.

Het mes trok aandacht van voorbij komend publiek waarop een meneer hem erop wees of het toch niet raadzaam is deze naar het politiebureau te brengen. Onze Gerrit volgde de raad op na ook nog een telefonisch contact met ons kantoor gehad te hebben. Op het politiebureau aangekomen begon onze medewerker toch steeds meer de ernst van de zaak in te zien en zich ongerust te voelen.

U moet weten dat op dat moment er heel wat speelde betreffende een moordzaak die op TV bij Peter R. De Vries breed uitgemeten landelijke aandacht kreeg. Onze Gerrit begon hem langzaam te knijpen en te beseffen dat zijn vinger afdrukken nu vol op het mes stonden; straks zou hij nog verdacht worden!
Gelukkig liep het allemaal met een sisser af, wat er met het mes is gebeurd weten we niet wel weten we zeker dat onze Gerrit al jarenlang een zeer betrouwbare werknemer is.

 

Provincialeweg 56 Schalkwijk

 

In Schalkwijk, vlakbij Utrecht, hebben wij de restauratie van de gevels van een boerderij en naastgelegen schuur gedaan. Het voegwerk van beide gebouwen is volledig vervangen. Het nieuwe voegwerk is uitgevoerd in traditioneel snijvoegwerk waarbij we gebruik maken van een mortel op kalkbasis. Naast het vervangen van het voegwerk in de gevels, zijn er ook verbeteringen toegepast aan de constructie van gevels. In veel geveldelen zijn scheuren waargenomen die gerepareerd zijn door middel van het Total Wall Concept en door het inboeten van nieuwe stenen. Daarnaast zijn er een aantal deuren en kozijnen teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. Betonnen lateien zijn vervangen door authentiek uitgevoerde rollagen. Dat betekent ook dat er het nodige aan kozijnen en deuren moest worden vervangen. Het houtwerk is door de Fa. Chris Kappert uit Warnsveld uitgevoerd.

De achtergevel van de stal stond enigzins bol, omdat de verankering met de balkenconstructie niet optimaal was. Om de gevel te verstevigen hebben wij aan de binnenzijde een constructie van staal gemaakt tussen de balken en de gevel. Wij hebben de gevel op de oorspronkelijke plaats terug getrokken. Aan de buitenzijde zijn extra sierankers geplaatst. Daarnaast hebben we op verschillende plaatsen chemische verankeringen aangebracht.

De fundering van de woning, stal en schuur hebben we blootgelegd. Na het reinigen van de fundering is deze, waar nodig, gerepareerd. Aansluitend is er een vochtscherm aangebracht om de vochtbelasting op de fundering te beperken. Rondom de gebouwen is een drainage geplaatst, welke ervoor zorgt dat regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd. De geul waarin het drainagesysteem is geplaatst, is opgevuld met grof vloerenzand en grind.