2011

Anna Paulownalaan Apeldoorn

 

Dit is een van de vele villa's in de wijk de Parken in Apeldoorn waar wij aan gewerkt hebben. Wij hebben hierbij het complete voegwerk op traditionele wijze vervangen.

Oude ziekenhuis Laren

 

In 2011 werden wij benaderd om de hoofdingang van het voormalige ziekenhuis in het centrum van Laren te restaureren. Het ging hierbij om een ingang met balkon, volledig uit zandsteen opgebouwd. Helaas is er in de loop der jaren een verflaag aangebracht over het zandsteen, die het zandsteen volledig afsloot. Doordat het vochttransport vanuit het zandsteen niet ademend naar buiten kon, ontstond er een erosielaag op de top van het zandsteen. Er was dan ook geen andere optie dan deze erosielaag inclusief de verf te verwijderen, zodat er weer voldoende basis ontstond om het zandsteen te restaureren. Deze restauratie is gebeurd met een mortel, in de authentieke kleur, die compatibel is aan het zandsteen. De zichtbare foto in zijn gerestaureerde staat kent dus geen verflaag, maar is zichtbaar in de kleur van de mortel. Er is getracht zoveel mogelijk de vrijnlagen in de mortel terug te brengen.

Hirschgebouw Amsterdam

 

In 2011 zijn wij ingehuurd om werkzaamheden te verrichten aan het Hirschgebouw aan het Leideseplein in Amsterdam. 

De opdracht die wij gekregen hebben is de verwijdering van de verflagen die op de oorspronkelijke zandstenen muur zat. Oorspronkelijk gezien was het niet eens de bedoeling dat er verflagen aangebracht zouden worden op deze zandstenen muur. Dit was dan ook de reden dat deze verflagen weer verwijderd moesten worden. 

Op de foto's ziet u ook dat daar tegenwoordig o.a. de MINI Brandstore en de Apple store, dit is de grootste van Europa.

Villa te Bussum

 

Deze villa te Bussum is een bijzonder project geweest, gezien de grootschaligheid van de restauratie. Door onze goede naam kwamen deze opdrachtgevers ons op het spoor en vroegen ons het totale traject te doen. Met goed gerenommeerde partners hebben we project tot een goed einde gebracht.

Proef-locaal Het Achterom Apeldoorn

 

veluwse schavuytIn 2009 hebben wij de opdracht gekregen om de oude gallerij het Achterom te restaureren. Na het restauratiewerk zou de brouwerij van de Veluwse Schavuyt zich hier vestigen.

De restauratie van de buitengevels is volledig door ons gedaan. Het betreft hier een zandkalksteen die zwaar aangetast is door in het verleden aangebrachte, verkeerde verfsystemen. Deze oude, verkeerde verfsystemen zijn verwijderd. Slechte delen worden gerepareerd en daarna gekaleid door middel van een hydraulische kalkmortel.

De restauratie van het pand is ondertussen voltooid.

Emmafontein Apeldoorn

 

De historische Emmafontein in Apeldoorn is weer in zijn oude luister hersteld.

Een werkgroep onder leiding van de wijkraad "De Parken" heeft samen met de Gemeente Apeldoorn plannen ontwikkeld voor restauratie van de Emmafontein. Venema Gevelrestauratie neemt de restauratie van dit monument, welke op één van de oudste pleinen in de wijk De Parken staat, voor zijn rekening.

De prachtige fontein is in 1938 op het Emmaplein aangelegd, ter herdenking van het veertigjarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Door achterstallig onderhoud spuit de Emmafontein echter al jaren niet meer. Na in 2008 een offerte gemaakt te hebben, bleek de Gemeente Apeldoorn niet genoeg geld in de subsidiepot te hebben om de fontein volledig te kunnen laten restaureren. De werkgroep, waarin ook een aantal gerenommeerde Apeldoornse bedrijven als sponsoren plaatsheeft, heeft het initiatief genomen om de Emmafontein in zijn oude glorie te herstellen. Dit is gelukt doordat de gemeente een bedrag van 20% van de aanneemsom beschikbaar heeft gesteld, 30% is bijeengebracht door reclamewerk van sponsoren en Venema Gevelrestauratie neemt de andere helft van de aanneemsom en de restauratiewerkzaamheden voor zijn rekening.

Nadat de Kwartjesfontein weer in volle glorie haar 9 stralen spuit in de vijver van Marialust, zien de bewoners van de wijk samen met de werkgroep en de Gemeente Apeldoorn uit naar de Open Monumentendag in september 2010, wanneer de volledig gerestaureerde Emmafontein onthuld zal worden.

 

Rijksmuseum Amsterdam

 

  Klik hier om de video te bekijken.

In de periode 2010 - 2011 hebben wij het voorrecht gehad om op meerdere bekwaamheden ons te vertegenwoordigen door stucwerk, voegwerk en metselwerk te verrichten. Apentrots zijn we natuurlijk dat wij optisch gezien zo'n groot aandeel hebben gehad aan de zichtbare delen in het Rijksmuseum.

De wijze van organisatie maakte op ons een grote indruk. De hele verbouwing werd verricht door meerdere aannemers. De werkzaamheden werden dan ook verricht in verschillende onderdelen en gedeelten genoemd percelen. Het perceel waar wij onder zaten was perceel 6 van Koninklijke Woudenberg. Dit hielt in dat je op je kleding zichtbaar maakte waar je onder viel, wie je was en op welke plaatsen en onderdelen je bezig hoorde te zijn.

Wij waren daar als onderaannemer voor de Koninklijke Woudenberg aan het werk, waar wij gedurende het hele werk uiterst prettig mee hebben samen gewerkt. Uiterst strak en met discipline werd er grote aandacht besteed aan de kwaliteit en de veiligheid. Alles werd gecontroleerd; de betrouwbaarheid van de personen en er waren poorten met een pasjes systeem. Vele keren werden veiligheid en regels opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit was onder andere het verbod op roken, het dragen van een helm, wat te doen bij een ongeval etc. Wij zijn hen dan ook dankbaar voor het vertrouwen, de correcte afwerking en de samenwerking tot op het laatst. Elkaar lachend en vrolijk aankijken bij de start van de werkzaamheden is één punt. Dit te doen aan het einde van zo'n complex verhaal vinden wij nog belangrijker en een grotere prestatie. Dit is mede door de zeer strakke en correcte begeleiding van de Koninklijke Woudenberg helemaal gelukt. Hierbij willen wij Hans Kool van de Koninklijke Woudenberg specifiek bedanken.

In de loop der jaren zijn er zoveel verbouwingen geweest, dat je kunt stellen dat er complete gebouwen in het Rijksmuseum waren gebouwd. Besef dat er in de eerste jaren enorm moest worden gesloopt om de niet originele delen te verwijderen. Ook is er een geruime tijd niets gebeurd omdat er moest worden bepaald hoe zaken eruit moesten gaan zien.

Er is veel toegevoegd, wat veelal in meerdere betonnen verdiepingen onder het maaiveld uitgevoerd is. Dit hebben ze zo gedaan om alles volgens de normen van deze tijd te kunnen verwezenlijken.

Ook werd er weleens opgemerkt dat het onverantwoord is dat er zoveel geld gemoeid is met de restauratie van het Rijksmuseum. Veelal weten mensen niet dat het Rijksmuseum jaarlijks duizenden bezoekers trekt en hiermee de verbouwingskosten binnen elke jaren kan terugverdienen.

Wij zijn bij het Rijksmuseum begonnen op het moment dat men begon met de opbouw van het originele Rijksmuseum. Dit is halverwege 2009 geweest. Zoals veel mensen in de bouw weten is het eenvoudiger en sneller om iets nieuws neer te zetten dan het te restaureren. Vooral wanneer het aan alle eisen van nu moet voldoen. Denk hierbij aan de veiligheid in verband met de schilderijen, eisen betreffende de klimaatbeheersing, etc.

In eerste instantie zijn we in het Rijksmuseum gestart om, op enkele delen na, het stucwerk voor 100% te vervangen. Wanneer u straks voor het eerst sinds de restauratie weer het Rijksmuseum binnenloopt, ziet u op de voorgevel boven de hoofdingang al enkele delen stucwerk wat wij vervangen hebben. Daarnaast Wanneer je vervolgens door de tunnel loopt ziet u bogen aan de linker- en rechterzijde. Dit is door ons volledig overgezet met het doel ze de natuurstenen uitstraling te geven.

Om u een indruk te geven om hoeveel stucwerk het gaat, willen wij u vertellen dat wij circa 30.000 kilo aan kalkmortel gebruikt hebben.

Aan de gevels van de bibliotheek van het Rijksmuseum hebben we voegwerk moeten verrichten/restaureren. Grotendeels was het voegwerk in goede staat. De volledige zijgevel moest volledig opnieuw gevoegd worden. Deze was als enige in het verleden al eens opnieuw gevoegd, zijnde het met cement. Nu is hij met een 100% kalkmortel gevoegd, zonder toevoeging van cement. Om meer bij de verweerde kleur in de buurt te komen, hebben we gebruik gemaakt van donker marmer geel.

Bij een gedeelte van de souterrains, aan de rechterkant van het Rijksmuseum, hebben we veel metselwerk moeten vervangen. Dit doordat veel schade was ontstaan in de loop der jaren. Complete bogen en veel poeren zijn tot zo’n 1 à 2 meter vervangen en zelf gedeeltelijk ingeboet. Er is een ploeg nog vele weken bezig om kleine reparaties uit te voeren. Dit hebben ze gedaan met een speciaal op kleur gemaakte reparatiemortel. Al het gerestaureerde metselwerk bedroeg een vloeroppervlakte van meer dan 400 m2.

Rechtbank Zutphen

In opdracht van Rijksgebouwendienst hebben wij de restauratie van het stucwerk in het archief van de Rechtbank in Zutphen mogen verzorgen.In de kelder van het gebouw waren problemen met optrekkend vocht vanuit de fundering. Hierdoor is er veel schade onstaan aan het stucwerk op de wanden van de kelder.

Om de oorzaak van het probleem aan te pakken zijn we , na verwijdering van de oude stuclagen, de muren gaan injecteren met een speciale gel die er voor zorgt dat er een blokkade ontstaat zodat het vocht niet meer vanuit de fundering naar boven kan optrekken. Vervolgens is er op de muren een speciale vezelversterkte, krimpvrije waterdichtingsmortel aangebracht. Aansluitend zijn de muren afgewerkt met een speciale pleisterlaag die extreem waterbestendig is en die aangroei van algen en bacterien helpt verminderen. Het geheel is daarna met een damp-open verfsysteem op kleur afgewerkt.

 

Uitmonding IJssel Deventer

 

Voor de Gemeente Deventer hebben wij de uitmonding van de Singel in de IJssel mogen restaureren. Het bouwwerk was ernstig in verval geraakt. Neem bijvoorbeeld de linker zijvleugel, deze was bijna volledig verdwenen. Ook het andere metselwerk van de constructie was in zeer slechte staat en zat vol met scheuren. Er is besloten om beide vleugels opnieuw op te metselen. Wij hebben de uitmonding opgebouwd met traditionele technieken en materialen. Voor het metselwerk en het voegwerk is gebruik gemaakt van kalkmortel.

Om het geheel af te maken hebben wij een hek laten maken voor de uitmonding om gevaarlijke situatie's uit te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spelende kinderen die in de buis zouden kunnen kruipen. Het hekwerk is door een smid op authetieke wijze vervaardigd.