2013

Badhuisweg Apeldoorn

 

  Klik hier om de video over het stucwerk te bekijken.

  Klik hier om de video over de spiraalankers te bekijken.

Aan de Badhuisweg hebben wij een totale gevelrestauratie toegepast. Dit hield in dat de oude stuclagen totaal verwijderd zijn. Deze waren beschadigd doordat er verkeerde verflagen waren toegepast. De grove basis laag is opnieuw aangebracht en het is daarna in twee lagen tadelact afgewerkt. Dit alles 100% in kalk. Door zettingen zaten er scheuren in het gevelwerk. Wij hebben deze ingeboet en op meerdere plaatsten verstevigd door spiraalankers in te brengen. Zandstenen lateien zijn verstevigd door meerdere spiraalankers in met twee componenten in te brengen. Daarna is het zandsteen zodanig gerepareerd dat het aanbrengen van de versteviging niet zichtbaar is. Bij onderliggend gevelwerk is het voegwerk vervangen door een snijvoeg in een 100% kalkmortel. In de woonkamer zat een authentiek plafond wat veel schade kende. Hier zijn alle oude verflagen verwijderd en zijn de ornamenten en lijsten gerestaureerd in authentieke stijl. In de woonkamer is er door ons tadelact stucwerk aangebracht. Deze bijzondere manier van afwerken houdt in dat deze zodanig van kwaliteit is, dat de in de wens van de opdrachtgever gekleurde mortel niet geschilderd hoeft te worden.

We bedanken de heer Koster voor de prettige samenwerking. 

Van Hasseltlaan Apeldoorn

 

Bij deze woning waren bij opname de spekranden en het schoon metselwerk compleet verdwenen door het aanbrengen van verf en plamuur-/stuclagen. Deze hebben wij compleet verwijderd, zodat de oude versieringen in het metselwerk weer teruggekomen zijn. In de woning bevonden zich scheurvormingen die wij grotendeels door metselwerk opnieuw in te boeten hebben gerepareerd. Hierbij hebben wij op enkele plaatsen spiraalankers geplaatst. De stuclagen kenden zeer veel schade. Deze schades waren voor een groot deel ontstaan doordat de stuclagen afgewerkt waren met een afgesloten verfsysteem. Op delen bleek achter de verflaag de mortel compleet vergaan te zijn. Deze hebben wij op die plaatsten volledig moeten vervangen. Het totale stucwerk is weer volledig overgezet met een hydraulische kalkmortel. Daarna is deze met een volledig damp-open verfsysteem opnieuw in de verf gezet. Het schone metselwerk is na volledige restauratie opnieuw gevoegd door middel van een snijvoeg. We bedanken de opdrachtgever voor de fijne samenwerking. 

Achter de Muren Duimpoort Deventer

 

Dit monumentale pand aan de IJssel in Deventer hebben wij in 2013 onder handen genomen. De woning kent een grote geschiedenis met vele leuke details. Voor ons was het bijzonder te bemerken dat voor een groot deel de woning gelegen is op de oude stadsmuur in Deventer. Voor een deel rechts gelegen, zijn de muren ter hoogte van het trasraam meer dan een meter dik. Het resterende er bovenop gelegen is veelal opgebouwd uit schoon gebikte stenen, die voorheen uit de stadsmuren van Deventer zijn gekomen. Deze nieuwbouw heeft plaatsgevonden voor de 19e eeuw, zijnde in nog de toen der tijd oude mortels. Zoals zichtbaar is, is er in de loop der jaren een te harde stucmortel, met cement, op het gevelwerk geplaatst. Dit gaf vooral ter hoogte van de oude stadsmuur een zodanige spanning op de toplaag, dat op meerdere delen de stuclaag gescheurd was en er spontaan afspatte. Ter plekke van het trasraam en de volledige rechter zijgevel hebben wij dan ook het stucwerk compleet moeten vervangen. Betreffende het trasraam laten wij de laatste behandelingen, het afwerken door middel van een verf, een wat langere periode wachten. Hierdoor is er voldoende droging mogelijk, zonder dat mee getransporteerde zouten schade aanbrengen aan de afwerklaag. Natuurlijk is dit nu gebeurd met alleen een kalkmortel, zodat de vochtregulatie en de e-modules kloppend zijn.

Rijksstraatweg Warnsveld

 

In 2013 werden wij benaderd om het rijksmonument aan de Rijksstraatweg in Warnsveld te restaureren. Het bestaande stucwerk bleek vergaan te zijn, wellicht door een combinatie van vocht en afgesloten verfsystemen. Er was dan ook geen andere keuze dan het stucwerk 100% te verwijderen, scheuren in gevels opnieuw in te boeten en te restaureren. Op enkele plaatsen was hier schade ontstaan door roestend ijzerwerk. Na alle voorbehandelingen gedaan te hebben, hebben we het gevelwerk volledig opnieuw gestuct met een 100% kalkmortel. De eigenaren kozen er in deze situatie voor dat de mortel wel weer een kleur zou krijgen. Dit is dit keer gebeurd met een 100% damp-open verfsysteem.

Stadsboerderij Laren (N-H)

 

Tijdens het vertoeven op het terras van restaurant Loetje viel deze mooie stadsboerderij, in het hart van Laren, in het oogbeeld. We konden het niet laten om met de eigenaar in gesprek te gaan om te vragen wat men van plan was met dit monument. Hieruit ontstond een spontaan gesprek over de passie van het restaureren. Tijdens het gesprek bleek dat er nog geen concrete plannen waren over hoe het buitengevelwerk aangepakt zou worden. Omdat het bovengelegen deel grotendeels authentiek halfsteens in kalkmortel gemetseld was, was hier mede door de ouderdom de stabiliteit behoorlijk aangetast. Na dit gesprek kregen wij al snel de opdracht om het gevelwerk 100% te restaureren. Delen van het gevelwerk, de zwaluwstaart en de rollagen moesten wij, zoals op foto’s zichtbaar is, opnieuw metselen. Ook dit is gedaan in een 100% kalkmortel met dezelfde eigenschappen als de bestaande mortel. Een bijzonder gegeven bij dit project was dat na het verwijderen van de oude voegen en licht reinigen van het gevelwerk, waarbij de kalkmortel verzadigd benat werd, de stabiliteit in het gevelwerk volledig terugkwam. Dit benadrukt wederom de zeer mooie eigenschappen van deze mortels. Ze gingen dus na zoveel jaren weer opnieuw een verbinding aan. Gevels zijn daarna dan ook weer met een 100% kalkmortel afgevoegd. Het genieten van een glas wijn en een lekkere biefstuk op het terras bij Loetje vinden wij nu nog plezieriger. 

Villa de Lichtbaak Epe

 

Het project ’de Lichtbaak’ in Epe.

Deze enorme villa met een buitenverblijf kende grote problemen. In de afgelopen jaren hadden voorgaande bewoners vele malen het huis opnieuw in de verf gezet. Dit is een aantal malen met scheuroverbruggende verfsystemen uitgevoerd. Het is bekend dat dit een volledig afgesloten systeem is dat vaak op chloor-rubber basis is. Naar onze mening hoort deze verf misschien thuis in een zwembad, maar niet op een huis. De grote schades die deze systemen op het gevelwerk hadden veroorzaakt gaf ons geen andere mogelijkheid dan ze 100% te verwijderen tot op de kale ondergrond. Scheurvorming en afsluiting van de damp zorgden ervoor dat er zich achter de verflagen algen en schimmels bevonden. Bij het verwijderen van de verflagen bleek dat veel voegwerk hierdoor vergaan was. Door de enorme hoge belasting van vocht is het mogelijk geweest dat we pas een jaar later, na het verwijderen van de oude verflagen en het restaureren van metsel- en voegwerk, het huis konden afwerken met een nieuw verfsysteem. Dit verfsysteem kent  een 100% open structuur. De totale hoeveelheid gevelwerk van deze opdracht besloeg ongeveer 800 m2. We bedanken de opdrachtgever voor de prettige samenwerking en begrip dat om technische redenen dit project langer heeft moeten duren dan wij eerst zouden verwachten. 

 

Koningslaan Amsterdam

 

  Klik hier om de video te bekijken.

Op deze mooie plek kregen wij in 2012 opdracht voor de totale buitengevelrestauratie. Dit hield in dat de afgesloten verfsystemen volledig verwijderd moesten worden. Delen stucwerk die volledig weg waren, zijn opnieuw aangebracht. En vele scheuren restaureren door veelal inboetwerk te verrichten. De woning heeft zoals zovelen in Amsterdam een volledig fundatieherstel ondergaan. Het metselwerk zijnde veelal spekranden zijn ontdaan van verf. Vele stenen zijn vervangen of gerestaureerd waaronder vele geglazuurde stenen. Ook de binnenkant van de woning is door ons volledig voorzien van nieuw stucwerk, waaronder delen door middel van tadelakt en het plaatsen van originele lijsten. Ondanks dat het werken op dit soort plaatsen soms complex is, kwamen we soms voor leuke verrassingen te staan. Leuk was het om in een straat zoveel bekende Nederlanders te zien. Een leuk moment was dat bij een opname een meneer naast mij zijn warming up stond te doen. Dit bleek Prins Maurits te zijn. Deze monumentale villa is tevens door ons afgewerkt met een verfsysteem van Keim die de ondergronden volledig dampopen houden.

 

Van Rhemenslaan 5 Apeldoorn

 

Op meerdere foto’s is duidelijk zichtbaar dat er enorme schades aan het gevelwerk aanwezig waren voor het starten van onze werkzaamheden. Deze waren veroorzaakt doordat bewoners in de jaren '50/'60 de muren eerst zijn gaan kaleien met een cementpap.  Daarna zijn ze de muren gaan sauzen met een afgesloten verfsysteem. Hierdoor waren op veel plaatsen de stenen aan het vergaan achter de cementpaplaag. Er was dan ook een rigoreuze aanpak nodig om de gevels te herstellen. Dit is gedaan door zowel de verflaag, cement kaleilaag als de vergane toplaag van de bakstenen te verwijderen. Hierna is deze woning voor 100% opnieuw voorzien van een laag jahnmortel. Deze jahnmortel is qua kleur en eigenschappen afgestemd op de originele stenen. Steen voor steen is het gevelwerk zodanig behandeld/gemoduleerd zodat er een originele gevel uitstraling is ontstaan. Alle reparaties aan metselwerk en het totaal vervangen van het voegwerk zijn ook op dit project weer 100% uitgevoerd met alleen gebruik van kalkmortels. We zijn er dan ook trots op dat vele vaklieden ons werk bewonderden, waarvan sommige vol ongeloof zitten dat dit niet om origineel metselwerk gaat. Ook de nieuwe bewoners genieten nu trots van hun totaal gerestaureerde monumentale woning.

Dit project heeft in zijn laatste fase van vrijwel alle grote autoriteiten op restauratiegebied veel aandacht gekregen. Deze restauratie is door deze partijen gevolgd en gecontroleerd, omdat het hier om een unieke restauratie gaat. Onder andere de Rijksdienst Monumentenzorg, de gemeente Apeldoorn, aangezien het hier om een gemeentelijk monument gaat, de TU uit Delft, Keim Nederland, en Jahn hebben deze restauratie gevolgd. We vinden het leuk om te vermelden dat wij bij enkele partijen moesten uitleggen dat het hier niet om een originele restauratiesteen gaat, maar om het totaal gerestaureerd metselwerk Dat is gedaan door middel van een restauratiemortel dat over het totale geveloppervlak van de stenen is aangebracht. 

 

 

 

Parksociëteit Marialust Apeldoorn

 

Begin 2013 kregen wij opdracht om de Parksociëteit Marialust te gaan restaureren. Verankeringen van de balklagen die in het gevelwerk zitten waren zodanig aan het roesten dat deze door uitzetting schade veroorzaakten aan het metsel- en stucwerk. Op plaatsen waar de schades aanwezig waren hebben wij deze opgehaald, ijzerwerk gestraald en geconserveerd. Ook het resterende stucwerk is volledig ontdaan van verkeerd toegepaste verflagen. De schades zijn daarna met de juiste mortels opnieuw ingeboet. Na herstel van de basis stucmortel is er een volledige egalisatie laag over het stucwerk gezet met een hydraulische kalkmortel. De gevels zijn uiteindelijk afgewerkt met een verflaag. Dit gebouw wordt gezien als de parel van de wijk de Parken in Apeldoorn waar wij 50 monumentale villa’s in de afgelopen jaren hebben mogen restaureren. Ook dit monument betreft een Rijksmonument. 

 

Herenstraat Rhenen

 

Restauratie van het voormalige Gemeentehuis aan de Herenstraat in Rhenen.

Het nieuwe stucwerk van het voormalige Gemeentehuis aan de Herenstraat in Rhenen is door ons uitgevoerd. Het project diende voor Konininnedag 2012 gereed te zijn. En dat is gelukt zodat Koningin Beatrix gebruik kon maken van het balkon van dit bijzondere pand.

Juliana Toren Apeldoorn

 

Voor het begin van het nieuwe seizoen heeft Venema de beeldbepalende toren van familiepark Julianatoren gerestaureerd. Deze toren, die in de oorlog gebruikt is voor afweergeschut, was toe aan een opfrisbeurt. De voegen zijn vervangen en daar waar beschadingen waren, is er reparatiewerk verricht.

Ondanks koude omstandigheden, vooral op grote hoogte, is het werk voortvarend verlopen. Hierdoor is de restauratie op tijd klaar gekomen is. Voor de medewerkers van Venema was dit een zware klus, want het waren heel wat treden die genomen moesten worden. Ondanks dikke kuiten kunnen wij met trots terugkijken op een mooie klus.

Kloostertuin Deventer

 

Begin 2011 mochten we voor de gemeente Deventer een offerte maken voor de restauratie van de kloostertuin aan de Papenstraat in Deventer. Grote delen van de muren zijn uit de 16e eeuw. Ons advies was dat de muren zo spoedig mogelijk aangepakt zou moeten worden, omdat een groot deel onstabiel was. Door omstandigheden kon de gemeente pas een jaar later de opdracht verlenen.

Helaas was dit net te laat zodat het oudste gedeelte, bestaande uit kloostermoppen, voor de start van onze werkzaamheden omviel.
s Morgens vroeg om 4.50 uur werd de omgeving wakker geschud doordat de muur, van deels 4 meter hoog en 20 meter lang, als een lawine omviel.

Dit hield voor ons in dat we grote delen compleet hebben moeten vervangen door klooster moppen van dezelfde leeftijd. Deze hebben we elders moeten inkopen. Door de enorme klap waren de oude kloostermoppen voor 90% kapot geslagen. De restauratiemetselaars van Venema hebben de totale kloostermuren op traditionele wijze vervangen en gerestaureerd. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van de authentieke kalkmortels zonder het gebruik van cement, omdat dit in de 16e eeuw niet bestond.

Zowel de werknemers van Venema als de Gemeente Deventer hebben deze restauratie als geweldig ervaren. 

Houtmarkt Zutphen

   

Dit pand aan de Houtmarkt 73 in Zutphen, wat vroeger het onderkomen was van een apotheek, heeft een voorgevel uit de 17e eeuw. De gevel is opgebouwd uit metselwerk van kloostermoppen en uit natuurstenen elementen. Op veel plaatsen was het metselwerk in slechte staat. Het voegwerk was vaak uitgesleten en veel kloostermoppen waren aangetast. Bij de natuurstenen waren op veel plaatsen stukken afgebroken.

De reparatie van de gevel was beslist een uitdaging. Veel stenen waren met de hand in een bepaalde vorm gemaakt, bijvoorbeeld in het geval van de ronde pilaren. Om deze te repareren hebben wij gebruik gemaakt van een speciale reparatiemortel die op kleur is gebracht. Aangezien de kleur van de stenen zo hier en daar verschillen was het noodzakelijk om meerdere kleuren reparatiemortel te maken.

Dit was ook het geval met het natuursteen. De natuurstenen elementen waren zeer uiteenlopend van kleur omdat de verwering niet overal gelijk is. Ook hier hebben wij reparaties uitgevoerd met een speciale reparatiemortel voor natuursteen en we hebben deze bij iedere reparatie op kleur gemaakt.

Na de reparaties aan de stenen en de natuurstenen elementen hebben wij het voegwerk op authentieke wijze gerepareeerd. Het type voegwerk wat toegepast is, is een traditioneel snijvoegwerk met een mortel op kalkbasis.

Voor restauratie:                            Na restauratie: