Gelre Ziekenhuis Zutphen

Gelre Ziekenhuis Zutphen

Van oudsher kent Venema een reinigtak. Dit houdt het reinigen en conserveren van ook modernere gebouwen in. Begin 2015 heeft deze reinigingstak ook de opdracht gekregen voor het reinigen en conserveren van het volledige Gelre Ziekenhuis in Zutphen.

Het wassen gaan we uitvoeren met onze eigen glasbewassingapparatuur. Hierbij gebruiken wij alleen maar gedemineraliseerd water.

Nu in opdracht.