Van Gogh Museum

Van Gogh Museum

for English see below

Bij het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft Venema Restauratie in een periode van drie maanden alle gevels rondom het museum voorzien van nieuwe spouwankers en een grondige reiniging van de bestaande spouwen uitgevoerd. Het vuil in de spouwmuren veroorzaakte koudebruggen die verholpen moesten worden. Dit hield in dat we het gevelwerk boven de lateien tot ongeveer 80 centimeter eruit hebben gehaald, schoongemaakt en vervolgens weer nauwkeurig teruggeplaatst hebben. Hierbij hebben we de originele, specifiek voor het Van Gogh Museum ontworpen metselstenen behouden.

Gemiddeld hebben we ’s nachts telkens 10 m² aan metselwerk uitgeboet, schoongemaakt en opnieuw ingeboet. Dit proces gebeurde telkens per meter, waarbij we om de meter een sectie oversloegen om later deze tussenliggende meters te behandelen. Hierdoor hebben we in enkele weken het gehele Van Gogh Museum als het ware ‘boven de grond’ gehad.

De werkzaamheden werden zorgvuldig gepland en uitgevoerd in twee ploegen, die werkten van de avond tot de ochtend. Veiligheid had de hoogste prioriteit, aangezien we ongeveer 12.000 gaten in het gevelwerk moesten boren. Het was cruciaal om schade aan de schilderijen te voorkomen, zoals het per ongeluk te diep boren en daarbij een schilderij als ‘De Zonnebloemen’ te raken.

Dit project moest 100% veilig en nauwkeurig worden uitgevoerd. De planning en coördinatie waren foutloos. Het gehele project werd uitgevoerd onder de constante en strenge beveiliging van een team van drie personen. Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf en de directie van het Van Gogh Museum dankbaar voor de opdracht en het vertrouwen om dit bijzondere project in drie maanden te mogen realiseren.

Venema Restauratie undertook a comprehensive project at the Van Gogh Museum in Amsterdam over a period of three months. The scope of our work included the installation of new cavity wall ties and the meticulous cleaning of existing cavities surrounding the museum. The accumulation of debris within these cavities had been causing thermal bridges that required remediation. This involved carefully dismantling and cleaning the masonry above the lintels up to approximately 80 centimeters, followed by their precise reinstatement. Throughout the process, we meticulously preserved the museum’s original masonry stones, specifically designed for its unique architectural heritage.

Each night, our teams meticulously repaired, cleaned, and repointed an average of 10 square meters of masonry. This systematic approach involved working meter by meter, with intermittent skips to ensure thorough treatment. Within a few weeks, the entire exterior of the Van Gogh Museum was effectively managed, figuratively lifting it “above ground.”

The operations were meticulously planned and executed in two shifts, spanning from evening to morning. Safety remained paramount throughout, particularly during the drilling of approximately 12,000 holes in the facade. Ensuring the protection of the museum’s invaluable artworks, such as the iconic “Sunflowers,” was a critical priority.

This project demanded unwavering precision and adherence to stringent safety measures, all impeccably managed to ensure 100% safety and precision. The planning and coordination were flawless. Additionally, the entire project was conducted under the constant and strict supervision of a team of three individuals. We extend our sincere gratitude to the Rijksvastgoedbedrijf and the management of the Van Gogh Museum for entrusting us with this prestigious project and for their steadfast support throughout its successful completion within the allotted three-month timeframe.