Tropenmuseum Amsterdam

Tropenmuseum Amsterdam

Restauratie van monumentale bogen, zijnde metselwerk, voegwerk en stucwerk. Voordien moest al het schone metselwerk ontdaan worden van vele verflagen.

Het doel is dat de patinlaag en het voegwerk behouden blijven. Daarnaast zijn er ook zandstenen en hardstenen delen gerestaureerd.