Spuistraat Amsterdam

 

Aan de Spuistraat hebben wij de volledige verantwoording gekregen over het herstel van het gevelwerk. Monumentale kozijnen en raamwerk zijn volledig vervangen. Het volledige gevelwerk is ontdaan van vele lagen verf. Metselwerk is waar nodig hersteld en de gevel is geheel opnieuw gevoegd in snijvoegwerk. De uitstraling is nu weer gelijk aan het originele, uitgevoerd met 100% kalk gebonden mortels.