Achter de Muren Duimpoort Deventer

Achter de Muren Duimpoort Deventer

Dit monumentale pand aan de IJssel in Deventer hebben wij in 2013 onder handen genomen. De woning kent een grote geschiedenis met vele leuke details. Voor ons was het bijzonder te bemerken dat voor een groot deel de woning gelegen is op de oude stadsmuur in Deventer. Voor een deel rechts gelegen, zijn de muren ter hoogte van het trasraam meer dan een meter dik. Het resterende er bovenop gelegen is veelal opgebouwd uit schoon gebikte stenen, die voorheen uit de stadsmuren van Deventer zijn gekomen. Deze nieuwbouw heeft plaatsgevonden voor de 19e eeuw, zijnde in nog de toen der tijd oude mortels. 

Zoals zichtbaar is, is er in de loop der jaren een te harde stucmortel, met cement, op het gevelwerk geplaatst. Dit gaf vooral ter hoogte van de oude stadsmuur een zodanige spanning op de toplaag, dat op meerdere delen de stuclaag gescheurd was en er spontaan afspatte. Ter plekke van het trasraam en de volledige rechter zijgevel hebben wij dan ook het stucwerk compleet moeten vervangen. Betreffende het trasraam laten wij de laatste behandelingen, het afwerken door middel van een verf, een wat langere periode wachten. Hierdoor is er voldoende droging mogelijk, zonder dat mee getransporteerde zouten schade aanbrengen aan de afwerklaag. Natuurlijk is dit nu gebeurd met alleen een kalkmortel, zodat de vochtregulatie en de e-modules kloppend zijn.