Badhuisweg Apeldoorn

Badhuisweg Apeldoorn

Aan de Badhuisweg hebben wij een totale gevelrestauratie toegepast. Dit hield in dat de oude stuclagen totaal verwijderd zijn. Deze waren beschadigd doordat er verkeerde verflagen waren toegepast. De grove basis laag is opnieuw aangebracht en het is daarna in twee lagen tadelact afgewerkt. Dit alles 100% in kalk. Door zettingen zaten er scheuren in het gevelwerk. Wij hebben deze ingeboet en op meerdere plaatsten verstevigd door spiraalankers in te brengen. Zandstenen lateien zijn verstevigd door meerdere spiraalankers in met twee componenten in te brengen. Daarna is het zandsteen zodanig gerepareerd dat het aanbrengen van de versteviging niet zichtbaar is.

Bij onderliggend gevelwerk is het voegwerk vervangen door een snijvoeg in een 100% kalkmortel. In de woonkamer zat een authentiek plafond wat veel schade kende. Hier zijn alle oude verflagen verwijderd en zijn de ornamenten en lijsten gerestaureerd in authentieke stijl. In de woonkamer is er door ons tadelact stucwerk aangebracht. Deze bijzondere manier van afwerken houdt in dat deze zodanig van kwaliteit is, dat de in de wens van de opdrachtgever gekleurde mortel niet geschilderd hoeft te worden.
We bedanken de heer Koster voor de prettige samenwerking.

Over het voegwerk

Over de spiraalankers