Drakenbrug Deventer

Drakenbrug Deventer

Veel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de waterlijn, wat inhield dat de brug drooggelegd moest worden. De restauratie van de brug betrof een aantal zeer uiteenlopende werkzaamheden. Zo is al het metselwerk boven het wegdek volledig vervangen.

Alle poeren zijn opnieuw opgemetseld en het ijzerwerk tussen de poeren is gedemonteerd. Wij hebben het ijzerwerk laten stralen en verzinken daarna is de zinklaag opnieuw aangestraald voor verdere behandeling. Het ijzerwerk is afgelakt met een hoogwaardig verfsysteem.

Het nieuwe metselwerk is na afloop gekleurd om het, wat uitstraling betreft, weer oud te maken. Aansluitend zijn de dekstenen, waarvan enkelen voor de restauratie op de bodem van de singel lagen, teruggeplaatst op de poeren.

Het metselwerk onder het wegdek was ook beslist aan restauratie toe. Zoals reeds aangegeven moesten wij om het werk te kunnen uitvoeren de brug droogleggen. Aan beide zijden van de brug is een dam gebouwd en het water onder de brug hebben we laten wegpompen. Op veel plaatsen was de schade aan het metselwerk zo groot dat stenen vervangen moesten worden. Een van de vleugelmuren was gescheurd en verschoven en diende nagenoeg in zijn geheel opnieuw te worden opgemetseld. Al het voegwerk van de vleugelmuren is vervangen en de stenen afdekers zijn opnieuw op de muren geplaatst. Enkele stenen waren niet meer aanwezig en zijn vervangen.

Ook is aan de betonnen elementen enig herstel uitgevoerd. Losse delen zijn verwijderd en roestig staal in gestraald en geconserveerd. Aansluitend is het beton afgewerkt met een speciale vezelversterkte betonherstelmortel. Voor de afsluiter die in de brug is verwerkt hebben wij een nieuwe smeedijzeren rooster geplaatst.

WERKNEMER VENEMA VERDACHT VAN MOORD?

Tijdens de werkzaamheden aan de Drakenbrug was onze werknemer Gerrit Wessels aan het werk met het vrijgraven van de fundatie van een vleugel van de brug. Hij schok zich een hoedje toen hij ineens een groot mes zag liggen. Hij raapte het op en legde het mes op de muur niet helemaal wetende wat hij hiermee doen moest.

Het mes trok aandacht van voorbij komend publiek waarop een meneer hem erop wees of het toch niet raadzaam is deze naar het politiebureau te brengen. Onze Gerrit volgde de raad op na ook nog een telefonisch contact met ons kantoor gehad te hebben. Op het politiebureau aangekomen begon onze medewerker toch steeds meer de ernst van de zaak in te zien en zich ongerust te voelen.

U moet weten dat op dat moment er heel wat speelde betreffende een moordzaak die op TV bij Peter R. De Vries breed uitgemeten landelijke aandacht kreeg. Onze Gerrit begon hem langzaam te knijpen en te beseffen dat zijn vinger afdrukken nu vol op het mes stonden; straks zou hij nog verdacht worden!
Gelukkig liep het allemaal met een sisser af, wat er met het mes is gebeurd weten we niet wel weten we zeker dat onze Gerrit al jarenlang een zeer betrouwbare werknemer is.