Kademuren Deventer

Kademuren Deventer

Op dit moment zijn we aan het wachten tot de waterstanden weer gaan dalen, zodat wij hier weer aan het werk kunnen.

Metselwerk vervangen
Direct na de bouwvak mochten we beginnen aan de al lang geplande restauratie van de kademuren, aan de IJssel in Deventer. Eerder was dit niet mogelijk omdat de waterstanden te hoog waren. De opdracht was een vervolg op een eerdere opdracht in 2007. Binnen vier weken lukte het ons 2/3 van deze vervolgopdracht uit te voeren voordat het water weer ging stijgen. Binnen deze korte tijd lukte het ons om meer dan 60 m3 metselwerk te vervangen. Op veel plaatsen waren de muren zo slecht dat deze meer dan een meter diep vervangen moesten worden.

Zes vrachtwagens aan slecht metselwerk/puin is vervangen en er is in deze korte tijd nieuw metselwerk weer ingeboet. Dit alles is gebeurd met zo’n 30 ton aan kalkmortel zonder gebruik van een druppel cement. De samenstelling, zeeflijn verhouding zand/bindmiddel in combinatie worden door ons zelf bepaald en getest. Voor velen in de branche wordt het werken zonder cement als hilarisch ervaren.

Terwijl er op maandag nog een opening van 3 meter breed, 2.5 meter hoog en een meter diep aanwezig was, zat deze dinsdagavond alweer dicht. Aan het einde van de week werd dit stuk alweer door de opkomende waterstand belast. De werkzaamheden worden onder andere gevolgd door Monumentenzorg, de Gemeente Deventer, andere collega-bedrijven, architecten, TU Delft en Rijksdienst van Monumentenzorg. Zodra de waterstanden weer zakken, zullen we het laatste deel gaan restaureren.

Verwachtte afronding project
We hopen dit jaar het project af te ronden. De waterstand van de IJssel zal dan wel moeten zakken. We waren blij verrast dat wij na de opdracht van de Kloostermuren van de Gemeente Deventer direct voor hen door konden gaan met dit werk. Dit mede dankzij de waterstanden die laag genoeg waren. Dit is bijzonder omdat een dergelijke waterstand één keer in de drie jaar plaatsvindt. De opdrachten van de Kloostertuin en die van de kademuren (in twee fasen uitgevoerd, zijnde in 2007 en 2012) bedragen ongeveer € 600.000,-.