Molen de drie Koorbloemen Schiedam

Molen de drie Koorbloemen Schiedam

Wij hebben mogen werken aan een molen, genaamd de Drie Koornbloemen, te Schiedam. Deze molen dateert uit 1770. Hiermee is het de oudste, nog bestaande molen uit Schiedam. Ook is het de enige molen uit Schiedam waar een molenaarshuis aan verbonden is.

Oorspronkelijk is de molen bedoeld geweest voor het malen van graan. Later is de molen is voor verschillende andere doeleinden gebruikt. Een aantal van deze doeleinden zijn het zagen van mahoniehout, het fungeren als pelmolen voor rijst, het malen erwten, mais en bonen voor veevoer en het vermalen van stenen tot gruis.

In verband met eerdere restauraties waar gebruik gemaakt is van cement gebonden mortels, waren er schades ontstaan aan het metselwerk. Voor een groot deel is dit een vochtprobleem. Doordat regulatie onvoldoende mogelijk was, bleven de muren te lang nat. Hierdoor zijn niet alleen vorstschades ontstaan, maar ook zware algen en mosgroei. Wij zijn bij dit project benaderd door adviseurs van de TU Delft voor een juiste aanpak.