Oud riool te Deventer

Oud riool te Deventer

Onlangs hebben wij een inspectie gedaan in de authentieke rioleringen van de Gemeente Deventer. Het was zeer bijzonder om 4 meter onder het maaiveld van het oude deel van de Gemeente Deventer te kunnen wandelen. Met rondom perfect metselwerk en volledig traditioneel van zeker 120 jaar oud. Het is haast niet te bevatten hoe gaaf het metselwerk na zoveel jaren nog is. Rondingen en bochten zien eruit alsof het computertekeningen zijn. Een kenner beseft hoe dit mogelijk is. Dit metselwerk is 100% met een kalkmortel gebouwd. Deze riolen zijn natuurlijk in al die jaren onderhevig geweest aan bewegingen in de grondstructuur.

Doch kent het geheel amper schade, doordat de mortel het riool een flexibiliteit geeft, alsof het gaat om een grote stofzuigerslang. Ook de stenen op zich zijn totaal onaangetast, alsof ze net gebakken zijn (de mortel is zelfopofferend aan de steen). Verzanding is hierop nog aanwezig, er zijn zelfs plaatsen gevonden waar de afdrukken van de voeger nog in de voeg stonden. Dit na zoveel jaren met zo’n zware belasting van rioolwaternitraten en sulfaten. We hebben enkel schade kunnen vinden, welke ontstaan is door een constructieve verandering die wellicht later in de tijd is veroorzaakt. Deze zal gerepareerd en hersteld moeten worden om verdere schade te doen voorkomen. Ook deze reparaties zullen natuurlijk moeten gebeuren met een 100% gebonden kalkmortel. Zou dit niet gebeuren, dan zou de E-modules van de reparatie een afwijkend gedrag vertonen ten opzichte van het resterende metselwerk. Dit zou in de loop der jaren ongetwijfeld schade gaan veroorzaken.

Het was weer een ware belevenis, zo op de vroege maandagmorgen. Met dank aan de professionele begeleiding van de firma Van Gurp.