Provincialeweg 56 Schalkwijk

Provincialeweg 56 Schalkwijk

In Schalkwijk, vlakbij Utrecht, hebben wij de restauratie van de gevels van een boerderij en naastgelegen schuur gedaan. Het voegwerk van beide gebouwen is volledig vervangen. Het nieuwe voegwerk is uitgevoerd in traditioneel snijvoegwerk waarbij we gebruik maken van een mortel op kalkbasis. Naast het vervangen van het voegwerk in de gevels, zijn er ook verbeteringen toegepast aan de constructie van gevels. In veel geveldelen zijn scheuren waargenomen die gerepareerd zijn door middel van het Total Wall Concept en door het inboeten van nieuwe stenen. Daarnaast zijn er een aantal deuren en kozijnen teruggebracht in de oorspronkelijke stijl. Betonnen lateien zijn vervangen door authentiek uitgevoerde rollagen. Dat betekent ook dat er het nodige aan kozijnen en deuren moest worden vervangen. Het houtwerk is door de Fa. Chris Kappert uit Warnsveld uitgevoerd.

De achtergevel van de stal stond enigzins bol, omdat de verankering met de balkenconstructie niet optimaal was. Om de gevel te verstevigen hebben wij aan de binnenzijde een constructie van staal gemaakt tussen de balken en de gevel. Wij hebben de gevel op de oorspronkelijke plaats terug getrokken. Aan de buitenzijde zijn extra sierankers geplaatst. Daarnaast hebben we op verschillende plaatsen chemische verankeringen aangebracht.

De fundering van de woning, stal en schuur hebben we blootgelegd. Na het reinigen van de fundering is deze, waar nodig, gerepareerd. Aansluitend is er een vochtscherm aangebracht om de vochtbelasting op de fundering te beperken. Rondom de gebouwen is een drainage geplaatst, welke ervoor zorgt dat regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd. De geul waarin het drainagesysteem is geplaatst, is opgevuld met grof vloerenzand en grind.