Provinciehuis Noord Holland

Provinciehuis Noord Holland

In 2001 kregen wij het vertrouwen van onze directe opdrachtgever de Provincie Noord Holland om hun Provinciehuis volledig te reinigen en te conserveren (ca. 8.000 m2) en het kitwerk volledig te vervangen. Dit nadat bij een collegabedrijf het werk was stilgelegd i.v.m. het feit dat er beschadigingen aan het gevelwerk waren ontstaan door hun reinigingsmethode, beschadiging aan de ondergrond en zij niet konden voldoen aan de milieunormen. Tijdens onze werkzaamheden zijn ook alle ramen en kozijnen ontdaan van zoutuitslag, wat uit het gevelwerk bloedde. Bij dit project was het van belang niet alleen zorg te dragen voor het wegnemen van de beschadigingen en verontreinigingen maar dat de bron, de veroorzaker weggenomen werd. Dit hebben wij gedaan door het gevelwerk na reiniging volledig te impregneren zodat het inwateren en het daarna uitbloeden van zouten niet meer kon plaatsvinden. Natuurlijk hebben we wel voor een behandeling gezorgd die dampopen blijft. Normaal gesproken was er een cyclus van ongeveer vijf jaar waarin de gevels opnieuw gereinigd werden i.v.m. de zware vervuilingsbelasting binnen in de stad Haarlem.

Bij controle in 2010 waarin wij natuurlijk hoopten eventueel een nieuwe opdracht te kunnen krijgen was de situatie zodanig dat de gevel nog steeds geen uitbloedingen vertoonde en de ontstane vervuiling dusdanig was dat reiniging kon worden uitgesteld. Voor de Provincie Noord Holland natuurlijk een goede zaak!

In die periode was ons bedrijf nog gevestigd in Lochem, maar ondanks de afstand hebben we het werk met plezier en enthousiasme gedaan en hebben het project binnen enkele maanden kunnen afronden.

De totale opdracht bedroeg € 400.000,00.