Van Hasseltlaan Apeldoorn

Van Hasseltlaan Apeldoorn

Bij deze woning waren bij opname de spekranden en het schoon metselwerk compleet verdwenen door het aanbrengen van verf en plamuur-/stuclagen. Deze hebben wij compleet verwijderd, zodat de oude versieringen in het metselwerk weer teruggekomen zijn. In de woning bevonden zich scheurvormingen die wij grotendeels door metselwerk opnieuw in te boeten hebben gerepareerd. Hierbij hebben wij op enkele plaatsen spiraalankers geplaatst.

De stuclagen kenden zeer veel schade. Deze schades waren voor een groot deel ontstaan doordat de stuclagen afgewerkt waren met een afgesloten verfsysteem. Op delen bleek achter de verflaag de mortel compleet vergaan te zijn. Deze hebben wij op die plaatsten volledig moeten vervangen. Het totale stucwerk is weer volledig overgezet met een hydraulische kalkmortel. Daarna is deze met een volledig damp-open verfsysteem opnieuw in de verf gezet. Het schone metselwerk is na volledige restauratie opnieuw gevoegd door middel van een snijvoeg. We bedanken de opdrachtgever voor de fijne samenwerking.