Van Rhemenslaan 5 Apeldoorn

Van Rhemenslaan 5 Apeldoorn

Op meerdere foto’s is duidelijk zichtbaar dat er enorme schades aan het gevelwerk aanwezig waren voor het starten van onze werkzaamheden. Deze waren veroorzaakt doordat bewoners in de jaren ’50/’60 de muren eerst zijn gaan kaleien met een cementpap.  Daarna zijn ze de muren gaan sauzen met een afgesloten verfsysteem. Hierdoor waren op veel plaatsen de stenen aan het vergaan achter de cementpaplaag. Er was dan ook een rigoreuze aanpak nodig om de gevels te herstellen. Dit is gedaan door zowel de verflaag, cement kaleilaag als de vergane toplaag van de bakstenen te verwijderen. Hierna is deze woning voor 100% opnieuw voorzien van een laag jahnmortel. Deze jahnmortel is qua kleur en eigenschappen afgestemd op de originele stenen. Steen voor steen is het gevelwerk zodanig behandeld/gemoduleerd zodat er een originele gevel uitstraling is ontstaan. Alle reparaties aan metselwerk en het totaal vervangen van het voegwerk zijn ook op dit project weer 100% uitgevoerd met alleen gebruik van kalkmortels. We zijn er dan ook trots op dat vele vaklieden ons werk bewonderden, waarvan sommige vol ongeloof zitten dat dit niet om origineel metselwerk gaat. Ook de nieuwe bewoners genieten nu trots van hun totaal gerestaureerde monumentale woning.

Dit project heeft in zijn laatste fase van vrijwel alle grote autoriteiten op restauratiegebied veel aandacht gekregen. Deze restauratie is door deze partijen gevolgd en gecontroleerd, omdat het hier om een unieke restauratie gaat. Onder andere de Rijksdienst Monumentenzorg, de gemeente Apeldoorn, aangezien het hier om een gemeentelijk monument gaat, de TU uit Delft, Keim Nederland, en Jahn hebben deze restauratie gevolgd. We vinden het leuk om te vermelden dat wij bij enkele partijen moesten uitleggen dat het hier niet om een originele restauratiesteen gaat, maar om het totaal gerestaureerd metselwerk Dat is gedaan door middel van een restauratiemortel dat over het totale geveloppervlak van de stenen is aangebracht.